Profiles

 • Architects

BÜRO KLK OG

 • 23
  Employees
 • 22
  Projects

 • Architects

Müller & Truniger

 • 5
  Employees
 • 24
  Projects

 • Architects

KRESINGS

 • 60
  Employees
 • 28
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

transstruktura – Architektur • Stadt • Objekt

 • 5
  Employees
 • 3
  Projects

 • Architects

SEHW Architektur

 • 40
  Employees
 • 16
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

Baumgartner + Partner AG | Architekten ETH/SIA

 • 5
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

STUDIOFORMA

 • 15
  Employees
 • 15
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

JSWD Architekten

 • 150
  Employees
 • 25
  Projects

 • Interior Designers
 • Architects

IDA14

 • 10
  Employees
 • 19
  Projects

 • Interior Designers

Mint Architecture

 • 53
  Employees
 • 18
  Projects

 • Interior Designers

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

 • 80
  Employees
 • 35
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

MEGATABS architekten ZT GmbH

 • 10
  Projects

 • Interior Designers

BUNTSCHWARZ Innen-Architektur AG

 • 4
  Employees
 • 25
  Projects

 • Architects

heri & salli

 • 6
  Projects

 • Interior Designers

uniek/innenarchitektur

 • 8
  Projects

 • Architects

SSA Architekten AG BSA SIA

 • 37
  Employees
 • 40
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Meyer Moser Lanz Architekten AG

 • 12
  Employees
 • 17
  Projects

 • Architects

Schweizer Hauser Architekten AG

 • 6
  Employees
 • 10
  Projects

 • Architects

Klaus Schlosser Architekten

 • 5
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

Schneider Gmür Architekten

 • 14
  Employees
 • 11
  Projects

 • Architects

Atelier Semadeni Hotz

 • 3
  Employees
 • 9
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Morscher Architekten

 • 9
  Employees
 • 10
  Projects

 • Architects

WANDEL LORCH GÖTZE WACH

 • 32
  Employees
 • 11
  Projects

 • Architects

LP architektur

 • 14
  Employees
 • 8
  Projects

 • Architects

Lukas Lenherr Architektur

 • 5
  Projects

 • Interior Designers

Forma Architekten AG

 • 21
  Employees
 • 12
  Projects

 • Interior Designers

Cyrus Ghanai Interior Architecture & Design

 • 2
  Projects

 • Interior Designers

BIQUADRA

 • 10
  Employees
 • 26
  Projects
 • 2
  Locations

 • Interior Designers

FORROOM INTERIORS

 • 6
  Projects

 • Architects

FELIX PARTNER Architektur und Design

 • 12
  Employees
 • 31
  Projects

 • Interior Designers

COCC. and coherent AG

 • 7
  Employees
 • 28
  Projects

 • Architects

CROSS Architecture

 • 16
  Employees
 • 12
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

Atelier Right Hub

 • 10
  Employees
 • 4
  Projects

 • Interior Designers

two_space + product

 • 5
  Employees
 • 23
  Projects

 • Interior Designers

objekt 13

 • 4
  Employees
 • 9
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Eglin Partner Architekten

 • 6
  Employees
 • 4
  Projects

Page 1 of 7 Pages