Profiles

 • Architects

TK Architekten

 • 12
  Employees
 • 28
  Projects

 • Architects

1a-architektur

 • 4
  Employees
 • 6
  Projects

 • Architects

sander.hofrichter architekten

 • 200
  Employees
 • 28
  Projects
 • 9
  Locations

 • Architects

Liis Architektur GmbH

 • 5
  Employees
 • 1
  Project

 • Architects

Hotz Partner AG SIA

 • 35
  Employees
 • 12
  Projects
 • 3
  Locations

 • Engineers

ZPF Ingenieure AG

 • 34
  Employees
 • 6
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Leutwyler Partner Architekten

 • 26
  Employees
 • 17
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

ADP Architekten BSA SIA AG

 • 15
  Employees
 • 1
  Project

 • Architects

phalt Architekten

 • 15
  Employees
 • 24
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

aib | Architektur Generalplanung…

 • 37
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

BLU architekten

 • 1
  Employee
 • 24
  Projects
 • 2
  Locations

 • Architects

Hebeisen+Vatter Architekten AG

 • 14
  Employees
 • 12
  Projects

 • Architects

IMKEWOELK und Partner

 • 6
  Employees
 • 6
  Projects

 • Architects

ATP architects engineers

 • 750
  Employees
 • 18
  Projects
 • 10
  Locations

 • Architects

RLC Architektur, Projektentwicklung

 • 80
  Employees
 • 15
  Projects
 • 3
  Locations

 • Architects

UC'NA

 • 6
  Employees
 • 16
  Projects

 • Architects

Architekturbüro Iwan Bühler GmbH

 • 28
  Employees
 • 7
  Projects

 • Architects

PASD Feldmeier - Wrede

 • 93
  Employees
 • 10
  Projects
 • 5
  Locations

 • Architects

Rothenfluh & Partner Architekten

 • 19
  Projects

 • Architects

Meyer Moser Lanz Architekten AG

 • 11
  Employees
 • 15
  Projects

 • Architects

Wagner Vanzella Architekten

 • 4
  Employees
 • 18
  Projects

 • Architects

Stücheli Architekten

 • 80
  Employees
 • 22
  Projects

 • Interior Designers

FORROOM INTERIORS

 • 4
  Projects

 • Architects

H – O OEGERLI MARKUS

 • 5
  Employees
 • 20
  Projects

 • Architects

baderpartner ag planen bauen nutzen

 • 34
  Employees
 • 2
  Projects
 • 4
  Locations

 • Architects

JOM Architekten GmbH

 • 6
  Employees
 • 2
  Projects

 • Architects

GSP Gerlach Schneider Partner Architekten mbB

 • 80
  Employees
 • 21
  Projects

 • Architects

farwick + grote Architekten BDA Stadtplaner

 • 29
  Employees
 • 9
  Projects

 • Architects

Lauber Maier Architekten AG / ETH FH SIA

 • 5
  Employees
 • 20
  Projects

 • Architects

SST Architekten GmbH

 • 3
  Projects

 • Architects

Viereck Architects Ltd.

 • 10
  Projects

 • Architects

ROSENMUND + RIEDER Architekten BSA SIA AG

 • 12
  Employees
 • 16
  Projects

 • Architects

E+P Architekten

 • 8
  Employees
 • 6
  Projects

 • Architects

architecum

 • 7
  Employees
 • 2
  Projects

Page 1 of 2 Pages