Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto
Foto © YOSHIHIRO ASADA / ViBRAphoto

Nikke Tetote Kakogawa

 Zurück zur Projektliste
Jahr
2014

 

Andere Projekte von Miurashin Architect+Associates

Tofuku Nehando
Shibuya-ku, Tokyo, Japan
House at the Forest
Karuizawa, Nagano, Japan
House at the Mountain
Karuizawa, Nagano, Japan
Aiikuen Clinic
Katsushika-ku, Tokyo, Japan
43base
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Okada Museum of Art
Hakone, Kanagawa, Japan