Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai
Photo © Hiroyuki Hirai

Outros projetos por AIR Architects Studio

House in Oamishirasatomachi
Chiba, Japan
house in Sakaimachi
Ibaraki, Japan