Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals
Fotografia © L. Casals

Ampliació de la Facultat de Dret de la UB

 Torna enrere a la llista de projectes
Adreça
Av. Diagonal 684, Barcelona, Spain

El conjunt que constitueix la 1ª fase, està format per 4 blocs, separats per patis i disposats en una alineació i alçada comuna, formant un únic volum aparent.

Aquest conjunt es disposa en un eix perpendicular a la Diagonal, seguint l'ortogonalitat dels eixos de l'edifici original dels anys 1958 i dona front en tota la seva llargada al carrer Fernando Primo de Ribera per una banda, i a la illa de la Facultat per l'altre, transcorrent paral.lel en un bon tros al lateral de l'edifici original, creant un carrer d'ús peatonal.

El tester dona a la Diagonal, oferint dos plans verticals de referència, el de les dues primeres plantes que s'alinea amb el front baix del centre existent, i un altra pla en voladís de tres plantes que s'avança fins al pla que defineix per la seva banda el tester de la torre més alta del conjunt original.

En relació a la cota de referència de la plataforma d'entrada de la Facultat de Dret, els edificis nous tenen PB més 4 plantes, una planta sota rasant i una mitja planta soterrani destinada a aparcament.

A les àrees docents que quedin per sota la rasant, s'excavarà en el terreny fins al límit de parcel.la un pati anglès en talud, perquè les seves façanes tinguin la mateixa relació en l'exterior que les plantes superiors..

L'entrada principal del Centre estarà en la façana sud testera de la Diagonal, pròxima als accesos de l'edifici existent.

En el futur desaparegut l'edifici Ilerdense, es farà una altra entrada en el tester oposat per relacionar l'eix horitzontal de comunicació del conjunt dels quatre edificis amb el Campus de l'illa. Ambdós espais d'accés disposen d'unes amplies àrees vestibulars.

El conjunt dels quatre edificis es destina a la dotació d'aularis, de despatxos per als departaments i administració, reunions, espais de serveis i de recolzament, comunicacions i tècniques.

Altres projectes per Lacomba Setoain Arquitectos Asociados

127 Habitatges protegits, locals i aparcament
Barcelona, Spain
Àrea Residencial Estratègica de Ponent. Els Erals - El Secà
Balaguer (Lleida), Spain
Habitatge unifamiliar a Mas Nou
Platja D'Aro (Girona), Spain
Centre per a Gent Gran 'Josep Trueta' i Centre de Barri al Raval
Barcelona, Spain