Botiga Sita Murt

Madrid, Spain

El despatx realitza una arquitectura de gestos clars, sense ambigüitats, en què la força i la poesia de les obres rau en la cerca de solucions essencials capaces d'expressar la intemporalitat arcaica de les construccions tradicionals sense renunciar a la contemporaneïtat. Arquitectura integrada en la naturalesa, nuclis urbans o ciutats, que de manera delicada i poètica expressa l'essència del concepte i la condició d'estar en el lloc. Arquitectura que es basa en l'expressivitat de l'estructura i dels materials entesos com a elements fonamentals de la configuració arquitectònica.

Contactar amb aquesta oficina

Categoria
  • Architects
Localització
Barcelona, Spain
Treballadors
4
Lloc web
www.hidalgohartmann.com
Fundat
1996