Reforma de l'espai dels Orangutans del Zoo de…

Barcelona, Spain, 2015

Amb aquesta actuació s’han millorat radicalment les condicions de l’antiga instal•lació d’orangutans...

CEIP Els Vinyals

2010-2016

L’escola s’ubica entre dos torrents, tangent a la gran plataneda del Passeig de l’Església, en un entorn encara poc consolidat i d’interè...

CEIP El Parc al Prat del Llobregat

Barcelona, Spain, 2010

L’escola està ubicada en un eix cívic d’equipaments i espais verds situat en la trobada entre el casc h...

Central d'energies de Barcelona Sud/Zona…

Barcelona, Spain, 2009

És una central pionera en el sud d' Europa pel que fa a producció i ús sostenible de l'energia, que compta a...

Rehabilitació del Teatre Kursaal

Manresa, Barcelona, Spain, 2007

L’antic Kursaal de Manresa, inaugurat l’any 1927, va funcionar com a teatre i posteriorment com a cinema fins el 1988...

El nou Passeig dels Cims de Montjuïc

Barcelona, Spain, 2004-2015

Cims de Montjuïc és un projecte i un concepte general per donar a la part alta de la muntanya una estructura coherent...