Yan'an-Autobahnkreuz


aus: Mythos Shanghai
Photographer
Karl Johaentges