Wohnungsbau


aus: Mythos Shanghai
Photographer
Karl Johaentges